Xem tuổi hợp nhau

Nữ Quý Mùi 2003 và Nam Mậu Tí 2008 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Quý Mùi
Mệnh: Dương liễu mộc
Cung: Ly
Niên mệnh năm sinh: Kim

Tuổi người ấy

Năm: Mậu Tí
Mệnh: Tích lịch Hỏa
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Mộc - Mệnh người ấy : Dương Hỏa=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can bạn : Quý - Thiên can người ấy : Mậu => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Mùi - Địa chi người ấy : Tý => Lục hại

Về Cung

Cung bạn : Ly - Cung người ấy : Khôn => Phước đức (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Kim - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương khắc

Tổng điểm: 6/10