Xem tuổi hợp nhau

Nữ Quý Tỵ 2013 và Nam Mậu Tuất 2018 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Quý Tỵ
Mệnh: Trường lưu Thủy
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi người ấy

Năm: Mậu Tuất
Mệnh: Bình địa Mộc
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Thủy - Mệnh người ấy : Dương Mộc=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can bạn : Quý - Thiên can người ấy : Mậu => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Tỵ - Địa chi người ấy : Tuất => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Khảm - Cung người ấy : Khôn => Phục vi (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thổ - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 8/10