Xem tuổi hợp nhau

Nữ Tân Dậu 1981 và Nam Bính Dần 1986 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Tân Dậu
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thủy

Tuổi người ấy

Năm: Bính Dần
Mệnh: Lư trung Hỏa
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Mộc - Mệnh người ấy : Dương Hỏa=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can bạn : Tân - Thiên can người ấy : Bính => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Dậu - Địa chi người ấy : Dần => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Cấn - Cung người ấy : Khôn => Tuyệt mạng (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thủy - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương sinh

Tổng điểm: 7/10