Xem tuổi hợp nhau

Nữ Tân Mùi 1991 và Nam Bính Tí 1996 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Tân Mùi
Mệnh: Lộ bàng Thổ
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Tuổi người ấy

Năm: Bính Tí
Mệnh: Giản hạ Thủy
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Thổ - Mệnh người ấy : Dương Thủy=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Tân - Thiên can người ấy : Bính => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Mùi - Địa chi người ấy : Tý => Lục hại

Về Cung

Cung bạn : Càn - Cung người ấy : Khôn => Lục sát (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Hỏa - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Tương sinh

Tổng điểm: 5/10