Xem tuổi hợp nhau

Nữ Tân Tỵ 2001 và Nam Bính Tuất 2006 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Tân Tỵ
Mệnh: Bạch lạp Kim
Cung: Đoài
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi người ấy

Năm: Bính Tuất
Mệnh: Ốc Thượng Thổ
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Âm Kim - Mệnh người ấy : Dương Thổ=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can bạn : Tân - Thiên can người ấy : Bính => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Tỵ - Địa chi người ấy : Tuất => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Đoài - Cung người ấy : Khôn => Sanh khí (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thổ - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 7/10