Xem năm sinh con

Bố 1985 mẹ 1990 sinh con Gái năm 2042 có hợp tuổi?

Chọn tuổi cha và mẹ:

Tuổi cha

Năm: Ất Sửu
Mệnh: Hải Trung Kim
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi mẹ

Năm: Canh Ngọ
Mệnh: Lộ bàng Thổ
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi con

Năm: Nhâm Tuất
Mệnh: Đại hải Thủy
Cung: Chấn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh cha : Âm Kim - Mệnh con : Dương Thủy=> Tương sinh

Mệnh mẹ : Dương Thổ - Mệnh con : Dương Thủy=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can cha : Ất - Thiên can con : Nhâm => Bình thường

Thiên can mẹ : Canh - Thiên can con : Nhâm => Bình thường

Về Địa chi

Địa chi cha : Sửu - Địa chi con : Tuất => Tam hình

Địa chi mẹ : Ngọ - Địa chi con : Tuất => Tam hợp

Về Cung

Cung cha : Khôn - Cung con : Chấn => Họa hại (xấu)

Cung mẹ : Tốn - Cung con : Chấn =>

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh cha : Thổ - Thiên mệnh năm sinh con : Mộc => Bình thường

Thiên mệnh năm sinh mẹ : Thổ - Thiên mệnh năm sinh con : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 6.5/10 << Quay lại trang xem năm sinh con