Xem năm sinh con

Bố 1985 mẹ 1990 sinh con Gái năm 2042 có hợp tuổi?

Tuổi cha

Năm: Ất Sửu
Mệnh: Hải Trung Kim
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim

Tuổi mẹ

Năm: Canh Ngọ
Mệnh: Lộ bàng Thổ
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thủy

Tuổi con

Năm: Nhâm Tuất
Mệnh: Đại hải Thủy
Cung: Chấn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh cha : Âm Kim - Mệnh con : Dương Thủy=> Tương sinh

Mệnh mẹ : Dương Thổ - Mệnh con : Dương Thủy=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can cha : Ất - Thiên can con : Nhâm => Bình thường

Thiên can mẹ : Canh - Thiên can con : Nhâm => Bình thường

Về Địa chi

Địa chi cha : Sửu - Địa chi con : Tuất => Tam hình

Địa chi mẹ : Ngọ - Địa chi con : Tuất => Tam hợp

Về Cung

Cung cha : Càn - Cung con : Chấn => Ngũ Quỷ (xấu)

Cung mẹ : Cấn - Cung con : Chấn => Thiên y (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh cha : Kim - Thiên mệnh năm sinh con : Mộc => Tương khắc

Thiên mệnh năm sinh mẹ : Thủy - Thiên mệnh năm sinh con : Mộc => Tương sinh

Tổng điểm: 7.5/10 << Quay lại trang xem năm sinh con