Xem năm sinh con

Bố 1985 mẹ 1990 sinh con Trai năm 2020 có hợp tuổi?

Tuổi cha

Năm: Ất Sửu
Mệnh: Hải Trung Kim
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim

Tuổi mẹ

Năm: Canh Ngọ
Mệnh: Lộ bàng Thổ
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thủy

Tuổi con

Năm: Canh Tí
Mệnh: Bích thượng Thổ
Cung: Đoài
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Về Mệnh

Mệnh cha : Âm Kim - Mệnh con : Dương Thổ=> Tương sinh

Mệnh mẹ : Dương Thổ - Mệnh con : Dương Thổ=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can cha : Ất - Thiên can con : Canh => Tương sinh

Thiên can mẹ : Canh - Thiên can con : Canh => Bình thường

Về Địa chi

Địa chi cha : Sửu - Địa chi con : Tý => Lục hợp

Địa chi mẹ : Ngọ - Địa chi con : Tý => Tương khắc

Về Cung

Cung cha : Càn - Cung con : Đoài => Sanh khí (tốt)

Cung mẹ : Cấn - Cung con : Đoài => Họa hại (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh cha : Kim - Thiên mệnh năm sinh con : Thổ => Tương sinh

Thiên mệnh năm sinh mẹ : Thủy - Thiên mệnh năm sinh con : Thổ => Bình thường

Tổng điểm: 8.5/10 << Quay lại trang xem năm sinh con