Xem năm sinh con

Bố 1985 mẹ 1990 sinh con Trai năm 2025 có hợp tuổi?

Tuổi cha

Năm: Ất Sửu
Mệnh: Hải Trung Kim
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim

Tuổi mẹ

Năm: Canh Ngọ
Mệnh: Lộ bàng Thổ
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thủy

Tuổi con

Năm: Ất Tỵ
Mệnh: Phú Đăng Hỏa
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh cha : Âm Kim - Mệnh con : Âm Hỏa=> Tương khắc

Mệnh mẹ : Dương Thổ - Mệnh con : Âm Hỏa=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can cha : Ất - Thiên can con : Ất => Bình thường

Thiên can mẹ : Canh - Thiên can con : Ất => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi cha : Sửu - Địa chi con : Tỵ => Tam hợp

Địa chi mẹ : Ngọ - Địa chi con : Tỵ => Bình thường

Về Cung

Cung cha : Càn - Cung con : Khôn => Phước đức (tốt)

Cung mẹ : Cấn - Cung con : Khôn => Tuyệt mạng (xấu)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh cha : Kim - Thiên mệnh năm sinh con : Mộc => Tương khắc

Thiên mệnh năm sinh mẹ : Thủy - Thiên mệnh năm sinh con : Mộc => Tương sinh

Tổng điểm: 8/10 << Quay lại trang xem năm sinh con