Xem năm sinh con

Bố 1985 mẹ 1990 sinh con Trai năm 2025 có hợp tuổi?

Chọn tuổi cha và mẹ:

Tuổi cha

Năm: Ất Sửu
Mệnh: Hải Trung Kim
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi mẹ

Năm: Canh Ngọ
Mệnh: Lộ bàng Thổ
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi con

Năm: Ất Tỵ
Mệnh: Phú Đăng Hỏa
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh cha : Âm Kim - Mệnh con : Âm Hỏa=> Tương khắc

Mệnh mẹ : Dương Thổ - Mệnh con : Âm Hỏa=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can cha : Ất - Thiên can con : Ất => Bình thường

Thiên can mẹ : Canh - Thiên can con : Ất => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi cha : Sửu - Địa chi con : Tỵ => Tam hợp

Địa chi mẹ : Ngọ - Địa chi con : Tỵ => Bình thường

Về Cung

Cung cha : Khôn - Cung con : Khôn => Phục vi (tốt)

Cung mẹ : Tốn - Cung con : Khôn =>

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh cha : Thổ - Thiên mệnh năm sinh con : Mộc => Bình thường

Thiên mệnh năm sinh mẹ : Thổ - Thiên mệnh năm sinh con : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 8/10 << Quay lại trang xem năm sinh con